MaiSaiz-Support


 

Na de intensieve trainingen en acht weken persoonlijke begeleiding hoef je het niet gelijk alleen te doen!

 

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat meer groepsbijeenkomsten of meer persoonlijke begeleiding ter ondersteuning bij het aanpassen van eetgedrag en leefstijl wenselijk is. Door bewust aandacht en meer tijd te schenken aan het veranderen van je gedrag kan je ook echt bepaalde gewoontes veranderen. Er wordt gekeken waarom zelfcontrole ontbreekt en hoe het gesteld is met discipline of zelfbeheersing. Wanneer duidelijk is waar voor jou het probleem ligt kan geprobeerd worden hier een oplossing voor te bedenken. Groepsbijeenkomsten worden als positief ervaren en bieden een mogelijkheid om je te helpen bij het versterken van je intentie om het nieuwe eetgedrag steeds meer eigen te maken door het bespreken van ervaringen. Groepssupport biedt sociale steun en volgens de psychologen Rudolph en Hilbert (2012) heeft dit een positief effect op het gewichtsverlies. 

 

MaiSaiz -Support biedt je de gelegenheid om wekelijks contact te houden met je coach en maandelijks een bijeenkomst van 90 minuten met andere MaiSaizers bij te wonen.

 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Rudolph en Hilbert (2012) is dat bij de groep die geholpen werd bij het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag en het aanpassen van het gedrag het gewichtsverlies significant groter was dan bij diegene die de gebruikelijke of geen behandeling kregen. 

 

Kosten voor MaiSaiz-Support bedragen € 35,-- per maand.

Bijeenkomsten op zondagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.

  • 7 januari

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@maisaiz.nl