Disclaimer


  1. Deze website is het eigendom van MaiSaiz, gevestigd en kantoorhoudende in Badhoevedorp, aan de Nieuwemeerdijk 47.
  2. De op deze site opgenomen informatie is met de grootste zorg samengesteld. De Gebruiker accepteert dat de site technische onvolkomenheden of typefouten kan bevatten. MaiSaiz is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de site of met enige vertraging in of onmogelijkheid van het gebruik van deze site, of van informatie, producten en diensten die via deze site wordt/worden verkregen, of die anderszins voortvloeit uit het gebruik van deze site, ongeacht of dit op basis is van contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins.
  3. Het hierboven gestelde is niet van toepassing in geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van MaiSaiz.
  4. Het volgen van het programma van MaiSaiz is geen garantie voor resultaat. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat je bereid bent je eetgedrag en leefstijl aan te passen, ook buiten de trainingen en contacten om. MaiSaiz begeleidt je hierin.
  5. Geen van alle zaken op deze website mogen gedupliceerd worden zonder auteursrechtelijke toestemming.